Chữ Hán giản thểSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Bản mẫu:Hans-pron

Danh từSửa đổi

聲母

  1. Chữ cái đầu.

Đồng nghĩaSửa đổi