Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

眉泥

  1. Mày đe.