Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Thành ngữSửa đổi

白面書生

  1. bạch diện thư sinh.