Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Động từSửa đổi

察看

  1. Sát khán.