Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Danh từSửa đổi

家僕

  1. Gia bộc.