Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Danh từSửa đổi

孟春

  1. Tháng Giêng.

Đồng nghĩaSửa đổi