Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Tính từSửa đổi

如意

  1. Như ý.