Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Danh từSửa đổi

女陰

  1. Âm hộ.