Tiếng AlbaniSửa đổi

Danh từSửa đổi

太夫人

  1. Thái phu nhân.