Tiếng AfrikaansSửa đổi

Danh từSửa đổi

地理

  1. Địa lí.