Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Danh từSửa đổi

加法

  1. Thi gia hình pháp.