Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Động từSửa đổi

入近

  1. Nhập cận.