Tiếng NhậtSửa đổi

Động từSửa đổi

会う (au)

  1. Gặp.

Đồng nghĩaSửa đổi