Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Danh từSửa đổi

三雀

  1. Tam cúc.