Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
əː˧˥ na̤j˨˩ə̰ː˩˧ naj˧˧əː˧˥ naj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
əː˩˩ naj˧˧ə̰ː˩˧ naj˧˧

Xem thêm sửa

  1. Ớ này anh chị em ơi.

Dịch sửa

Tham khảo sửa