Tiếng Khmer sửa

Cách phát âm sửa

Chính tả và âm vị មាត់
māt´
Chuyển tự WT mŏət
(Tiêu chuẩn) IPA(ghi chú) /mŏət/

Danh từ sửa

មាត់

  1. Miệng