Tiếng Khmer sửa

Cách phát âm sửa

Chính tả và âm vị ផឹក
pʰẏk
Chuyển tự WT phək
(Tiêu chuẩn) IPA(ghi chú) /pʰək/

Động từ sửa

ផឹក

  1. Uống