Tiếng Gruzia sửa

Từ nguyên sửa

Từ tiếng Gruzia cổ ჴბოჲ.

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

ხბო

  1. Con .