Tiếng Lào

sửa

Chuyển tự

sửa

Cách phát âm

sửa

Số từ

sửa

ຫົກ

  1. sáu.