Tiếng TháiSửa đổi

Giới từSửa đổi

  1. với
    ไปกับกัน — Đi với nhau