Tiếng NgaSửa đổi

Số từSửa đổi

шесть (,(скл. как ж. 8b))

  1. Sáu.

Tham khảoSửa đổi