Tiếng NgaSửa đổi

Danh từSửa đổi

тест

  1. (Cuộc, bài) Thử nghiệm, test.

Tham khảoSửa đổi