расчётный

Tiếng NgaSửa đổi

Định nghĩaSửa đổi

расчётный горизонт

  1. Mực nước tính toán.

Tham khảoSửa đổi