Tiếng NgaSửa đổi

Tính từSửa đổi

неорганический

  1. Vô cơ.
    неорганическая химия — hóa học vô cơ

Tham khảoSửa đổi