Tiếng Nga sửa

Danh từ sửa

дочь gc

  1. (Người) Con gái.

Tham khảo sửa