абактериальный

Tiếng NgaSửa đổi

Danh từSửa đổi

абактериальный

  • thuộc vô khuẩn