Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɨək˧˥ muən˧˥ɨə̰k˩˧ muəŋ˩˧ɨək˧˥ muəŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɨək˩˩ muən˩˩ɨə̰k˩˧ muən˩˧

Danh từ sửa

ước muốn

  1. Điều mong muốn thiết tha.
    Thực hiện được mọi ước muốn.

Động từ sửa

ước muốn

  1. Mong muốn thiết tha.
    Ước muốn mọi điều tốt đẹp.
    Ước muốn sống trong hoà bình dài lâu.

Tham khảo sửa