Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗo̤˨˩ an˧˧ɗo˧˧˧˥ɗo˨˩˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗo˧˧ an˧˥ɗo˧˧ an˧˥˧

Danh từ

sửa

đồ ăn

  1. Thức ăn.
    Chị ấy mới học làm đồ ăn.

Tham khảo

sửa