Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗoj˧˥ tʰiət˧˥ɗo̰j˩˧ tʰiə̰k˩˧ɗoj˧˥ tʰiək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗoj˩˩ tʰiət˩˩ɗo̰j˩˧ tʰiə̰t˩˧

Danh từ

sửa

đối thiết

  1. là những điều được dùng để chứng minh một định lý hoặc cái gì đó đó sai


Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)