đại hạ tương khuynh

Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Thành ngữSửa đổi

đại hạ tương khuynh

  1. Nhà tan cửa nát , nhà dột cột xiêu.