Khác biệt giữa các bản “đống”

không có tóm lược sửa đổi
(cấu trúc dữ liệu)
*[[棟]]: [[đống]]
{{bottom}}
 
{{-nôm-}}
{{top}}
*[[棟]]: [[đóng]], [[đúng]], [[đống]]
{{bottom}}
 
{{-paro-}}
{{đầu}}
 
{{-noun-}}
'''đống'''
# [[khối|Khối]] nhiều [[vật]] để [[chồng]] [[lên]] [[nhau]].
#: '''''Đống''' gạch''
# [[khối|Khối]] [[đông]] [[người]].
#: ''Thứ ấy, người ta bán hàng '''đống''' đấy''
# {{term|Địa phương}} [[chỗ|Chỗ]], [[nơi]].
#: ''Anh ấy ở '''đống''' nào?.''
# [[gò|Gò]] [[đất]] [[nhỏ]].
#: ''Mồ cha chẳng khóc, khóc '''đống''' mối. ([[tục ngữ]])''
#: ''Ngổn ngang gò '''đống''' kéo lên (<u>[[w:Truyện Kiều|Truyện Kiều]]</u>)''
# [[mả|Mả]] [[người]] [[chết]] [[đường]], [[chôn]] [[bên]] [[vệ]] [[đường]], [[người]] [[mê tín]] [[coi]] là [[linh thiêng]] [[gọi là]] [[ông]] [[đống]].
#: ''Ngày nay đường cái quan được mở rộng, không còn ông '''đống''' nữa.''
# {{term|Cấu trúc dữ liệu}} Một [[cây nhị phân]] có [[đặc điểm]]: [[giá trị]] đặt tại một [[nút]] luôn lớn hơn các giá trị tại [[nút]] [[con]] của nó, được [[sử dụng]] trong các [[bài toán]] [[sắp xếp]], [[hàng đợi ưu tiên]]...
 
{{-trans-}}
;Cấu cấu trúc dữ liệu
{{đầu}}
* {{eng}}: [[heap]], [[pile]]
{{giữa}}
* {{spa}}: [[montón]] {{m}}
{{cuối}}
 
{{-ref-}}
{{R:FVDP}}