Khác biệt giữa các bản “giáp”

n
Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information
n (Import from Hồ Ngọc Đức' Free Vietnamese Dictionary Project)
 
n (Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information)
* [[w:IPA|IPA]] : {{IPA|/{{VieIPA|g|i|á|p}}/}}
 
{{-hanviet-}}
{{top}}
*[[颉]]: [[kiết]], [[hiệt]], [[giáp]]
*[[唊]]: [[khiểm]], [[giáp]]
*[[頬]]: [[giáp]]
*[[戛]]: [[kiết]], [[giáp]]
*[[钾]]: [[giáp]]
*[[頡]]: [[kiết]], [[hiệt]], [[giáp]]
*[[莢]]: [[giáp]]
*[[𪖨]]: [[giáp]]
*[[岬]]: [[giáp]]
*[[頰]]: [[giáp]]
*[[甲]]: [[giáp]], [[điền]]
*[[郟]]: [[hiệp]], [[giáp]]
*[[袷]]: [[kiếp]], [[cáp]], [[hiệp]], [[giáp]], [[khiếp]]
*[[夹]]: [[hiệp]], [[giáp]], [[siểm]]
*[[夾]]: [[hiệp]], [[giáp]], [[siểm]]
*[[鉀]]: [[giáp]]
*[[浃]]: [[tiếp]], [[giáp]]
*[[颊]]: [[giáp]]
*[[裌]]: [[hiệp]], [[giáp]]
{{mid}}
*[[郏]]: [[giáp]]
*[[鋏]]: [[giáp]], [[kiệp]], [[khiếp]]
*[[铗]]: [[giáp]], [[kiệp]], [[khiếp]]
*[[硖]]: [[giáp]], [[hạp]]
*[[柙]]: [[hiệp]], [[giáp]], [[hạp]]
*[[胛]]: [[giáp]]
*[[荚]]: [[giáp]]
*[[恝]]: [[kiết]], [[giáp]]
*[[䛟]]: [[giáp]]
*[[峡]]: [[hiệp]], [[giáp]], [[hạp]]
*[[硤]]: [[hiệp]], [[giáp]], [[hạp]]
*[[䇭]]: [[lão]], [[giáp]], [[sách]]
*[[蛱]]: [[hiệp]], [[giáp]], [[kiệp]]
*[[䇲]]: [[giáp]], [[sách]]
*[[筴]]: [[hiệp]], [[giáp]], [[sạch]], [[sách]]
*[[浹]]: [[tiếp]], [[giáp]], [[thiệp]], [[thiếp]]
*[[蛺]]: [[hiệp]], [[giáp]], [[kiệp]]
*[[峽]]: [[hiệp]], [[giáp]], [[hạp]]
{{bottom}}
{{-hanviet-t-}}
{{top}}
*[[鉀]]: [[giáp]]
*[[莢]]: [[giáp]]
*[[頰]]: [[giáp]]
*[[岬]]: [[giáp]]
*[[柙]]: [[hiệp]], [[giáp]]
*[[甲]]: [[giáp]]
*[[筴]]: [[hiệp]], [[sách]], [[giáp]]
{{mid}}
*[[袷]]: [[kiếp]], [[giáp]], [[khiếp]]
*[[夹]]: [[giáp]]
*[[胛]]: [[giáp]]
*[[峽]]: [[giáp]], [[hạp]]
*[[郟]]: [[giáp]]
*[[夾]]: [[giáp]]
{{bottom}}
{{-nôm-}}
{{top}}
*[[夾]]: [[kép]], [[xáp]], [[giáp]], [[ghép]], [[siểm]], [[hiệp]]
*[[颊]]: [[giáp]]
*[[頬]]: [[giáp]]
*[[挟]]: [[giáp]], [[hiệp]]
*[[莢]]: [[giáp]]
*[[岬]]: [[giáp]]
*[[頰]]: [[giáp]]
*[[甲]]: [[giẹp]], [[kép]], [[ráp]], [[giáp]], [[nháp]], [[điền]]
*[[袷]]: [[giáp]], [[hiệp]]
*[[夹]]: [[giáp]], [[siểm]], [[hiệp]]
*[[钾]]: [[giáp]]
*[[鉀]]: [[giáp]]
{{mid}}
*[[裌]]: [[giáp]], [[hiệp]]
*[[鋏]]: [[kẹp]], [[kiệp]], [[giáp]]
*[[铗]]: [[kiệp]], [[giáp]]
*[[挾]]: [[giấp]], [[rơi]], [[xáp]], [[cáp]], [[giáp]], [[tiệp]], [[hiệp]]
*[[胛]]: [[giáp]]
*[[荚]]: [[giáp]]
*[[郟]]: [[giáp]], [[hiệp]]
*[[峡]]: [[kẽm]], [[giáp]], [[hiệp]]
*[[蛱]]: [[kiệp]], [[giáp]]
*[[蛺]]: [[kiệp]], [[giáp]]
*[[峽]]: [[kẽm]], [[hạp]], [[giáp]], [[hiệp]]
{{bottom}}
{{-paro-}}
:* [[giấp]]
{{-ref-}}
{{R:FVDP}}
{{R:WinVNKey:Lê Sơn Thanh}}
 
 
[[Thể loại:Danh từ tiếng Việt]]
5.876

lần sửa đổi