Khác biệt giữa các bản “trò”

n
Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information
n (Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information)
n (Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information)
*[[𠾇]]: [[trò]]
*[[󰏠]]: [[trò]]
*[[]]: [[trò]]
{{mid}}
*[[路]]: [[trọ]], [[lần]], [[trò]], [[lựa]], [[lọ]], [[lồ]], [[lộ]]
5.876

lần sửa đổi