Khác biệt giữa các bản “lần”

n
Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information
n (Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information)
n (Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information)
{{-nôm-}}
{{top}}
*[[𠳺𠞺]]: [[lấn]], [[lần]], [[lẩn]], [[lẳng]], [[lún]], [[lờn]]
*[[寅]]: [[dằng]], [[lần]], [[dờn]], [[giần]], [[rần]], [[dớn]], [[nhớn]], [[rờn]], [[dàn]], [[dợn]], [[dòn]], [[đằn]], [[dần]]
*[[粦]]: [[lân]], [[lấn]], [[lần]], [[rền]]
*[[󰆉]]: [[lần]], [[lặn]]
*[[𡫫]]: [[lần]]
*[[路]]: [[trọ]], [[lần]], [[trò]], [[lựa]], [[lọ]], [[lồ]], [[lộ]]
{{mid}}
*[[]]: [[trọ]], [[lần]], [[lậntrò]], [[lựa]], [[lọ]], [[lồ]], [[lộ]]
*[[𨁮]]: [[lần]], [[lặn]]
*[[𠞺𠳺]]: [[lấn]], [[lần]], [[lẩn]], [[lẳng]], [[lún]], [[lờn]]
*[[吝]]: [[lân]], [[lấn]], [[lần]], [[lận]], [[lẩn]], [[lẫn]], [[lặn]], [[liền]], [[nần]], [[lớn]], [[rằn]]
*[[󰈼]]: [[lần]]
5.876

lần sửa đổi