Khác biệt giữa các bản “ngộ”

n
Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information
n (Import from Hồ Ngọc Đức' Free Vietnamese Dictionary Project)
 
n (Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information)
* [[w:IPA|IPA]] : {{IPA|/{{VieIPA|n|g|ộ}}/}}
 
{{-hanviet-}}
{{top}}
*[[蘁]]: [[ngộ]], [[ngạc]]
*[[焐]]: [[ngộ]]
*[[悟]]: [[ngộ]]
*[[悞]]: [[ngộ]]
*[[誤]]: [[ngộ]]
*[[梧]]: [[ngộ]], [[ngô]]
*[[𤵐]]: [[ngộ]]
*[[悮]]: [[ngộ]]
*[[捂]]: [[ngộ]], [[ủ]], [[ngô]]
*[[遇]]: [[ngộ]]
*[[俉]]: [[ngộ]]
*[[遌]]: [[ngộ]], [[ngạc]]
{{mid}}
*[[啎]]: [[ngỗ]], [[ngộ]]
*[[䵐]]: [[ngộ]]
*[[䵎]]: [[ngộ]], [[uyên]]
*[[晤]]: [[ngộ]]
*[[寤]]: [[ngộ]], [[ngụ]]
*[[𠵦]]: [[ngỗ]], [[ngộ]]
*[[痦]]: [[ngộ]]
*[[误]]: [[ngộ]]
*[[遻]]: [[ngộ]], [[ngạc]]
*[[牾]]: [[ngỗ]], [[ngộ]]
{{bottom}}
{{-hanviet-t-}}
{{top}}
*[[捂]]: [[ngộ]], [[ủ]]
*[[誤]]: [[ngộ]]
*[[梧]]: [[ngộ]], [[ngô]]
*[[遇]]: [[ngộ]]
*[[晤]]: [[ngộ]]
{{mid}}
*[[悞]]: [[ngộ]]
*[[悟]]: [[ngộ]]
*[[牾]]: [[ngộ]]
{{bottom}}
{{-nôm-}}
{{top}}
*[[蘁]]: [[ngộ]], [[ngạc]]
*[[誤]]: [[ngộ]]
*[[捂]]: [[ngộ]], [[ngô]], [[ô]]
*[[寤]]: [[ngộ]], [[ngụ]]
*[[遇]]: [[ngộ]]
*[[痦]]: [[ngộ]]
*[[俉]]: [[ngộ]], [[ngủ]]
*[[午]]: [[ngọ]], [[ngỏ]], [[ngộ]], [[ngủ]], [[ngỡ]], [[ngõ]]
*[[误]]: [[ngộ]]
{{mid}}
*[[啎]]: [[ngỗ]], [[ngộ]]
*[[焐]]: [[ngộ]]
*[[晤]]: [[cữ]], [[ngộ]]
*[[遻]]: [[ngộ]], [[ngạc]]
*[[牾]]: [[ngộ]]
*[[悟]]: [[ngộ]]
*[[悞]]: [[ngố]], [[ngộ]], [[ngô]]
{{bottom}}
{{-paro-}}
{{đầu}}
{{-ref-}}
{{R:FVDP}}
{{R:WinVNKey:Lê Sơn Thanh}}
 
 
[[Thể loại:Phó từ tiếng Việt]]
5.876

lần sửa đổi