Khác biệt giữa các bản “hoán”

n
Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information
n (Import from Hồ Ngọc Đức' Free Vietnamese Dictionary Project)
 
n (Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information)
* [[w:IPA|IPA]] : {{IPA|/{{VieIPA|h|o|á|n}}/}}
 
{{-hanviet-}}
{{top}}
*[[唍]]: [[hoàn]], [[hoán]], [[uyển]]
*[[渙]]: [[hoán]]
*[[瘓]]: [[hoán]]
*[[焕]]: [[hoán]]
*[[皖]]: [[hoản]], [[hoàn]], [[hoán]], [[hoãn]]
*[[讙]]: [[hoán]], [[hoan]], [[huyên]]
*[[喚]]: [[hoán]]
*[[莞]]: [[hoản]], [[hoàn]], [[quản]], [[hoán]], [[hoãn]], [[uyển]]
*[[涣]]: [[hoán]]
*[[唤]]: [[hoán]]
*[[逭]]: [[hoán]]
*[[缳]]: [[hoàn]], [[hoán]], [[hoạn]]
{{mid}}
*[[漶]]: [[hoán]], [[hoạn]]
*[[奂]]: [[hoán]]
*[[澣]]: [[cán]], [[hoán]], [[hoãn]]
*[[擐]]: [[hoàn]], [[sần]], [[nhi]], [[hoán]], [[hoạn]]
*[[換]]: [[hoán]]
*[[浣]]: [[cán]], [[hoán]]
*[[换]]: [[hoán]]
*[[煥]]: [[hoán]]
*[[奐]]: [[hoán]]
*[[痪]]: [[hoán]]
*[[繯]]: [[hoàn]], [[hoán]], [[hoạn]]
{{bottom}}
{{-hanviet-t-}}
{{top}}
*[[浣]]: [[cán]], [[hoán]]
*[[煥]]: [[hoán]]
*[[漶]]: [[hoán]]
*[[逭]]: [[hoán]]
*[[繯]]: [[hoán]]
*[[奐]]: [[hoán]]
{{mid}}
*[[瘓]]: [[hoán]]
*[[皖]]: [[hoàn]], [[hoán]]
*[[渙]]: [[hoán]]
*[[換]]: [[hoán]]
*[[喚]]: [[hoán]]
{{bottom}}
{{-nôm-}}
{{top}}
*[[唍]]: [[hoán]], [[hoàn]], [[uyển]]
*[[渙]]: [[hoán]]
*[[瘓]]: [[hoán]]
*[[焕]]: [[hoán]]
*[[讙]]: [[hoán]], [[hoan]], [[huyên]]
*[[喚]]: [[hoán]]
*[[莞]]: [[hoán]], [[hoàn]], [[uyển]]
*[[涣]]: [[hoán]]
*[[唤]]: [[mỉm]], [[hoán]], [[miếng]], [[cãi]], [[mến]]
*[[逭]]: [[hoán]], [[quần]]
*[[缳]]: [[hoán]], [[hoạn]]
*[[漶]]: [[hoán]]
{{mid}}
*[[奂]]: [[hoán]]
*[[澣]]: [[hoán]], [[hoãn]], [[cán]]
*[[奐]]: [[hoán]]
*[[換]]: [[hoán]]
*[[浣]]: [[hoán]], [[cán]]
*[[换]]: [[hoán]]
*[[煥]]: [[hoán]]
*[[緩]]: [[hoản]], [[hoán]], [[hoãn]]
*[[痪]]: [[hoán]]
*[[缓]]: [[hoán]], [[hoãn]]
*[[繯]]: [[hoán]], [[hoạn]]
{{bottom}}
{{-paro-}}
{{đầu}}
{{-ref-}}
{{R:FVDP}}
{{R:WinVNKey:Lê Sơn Thanh}}
 
 
[[Thể loại:Tính từ tiếng Việt]]
5.876

lần sửa đổi