Khác biệt giữa các bản “tự”

n
Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information
n (Import from Hồ Ngọc Đức' Free Vietnamese Dictionary Project)
 
n (Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information)
* [[w:IPA|IPA]] : {{IPA|/{{VieIPA|t|ự}}/}}
 
{{-hanviet-}}
{{top}}
*[[自]]: [[tự]]
*[[溆]]: [[tự]]
*[[𥃭]]: [[tự]]
*[[咋]]: [[tạc]], [[tự]], [[trách]], [[chách]], [[trá]]
*[[序]]: [[tự]]
*[[洎]]: [[kị]], [[kỵ]], [[tự]]
*[[禓]]: [[thương]], [[tự]], [[dương]]
*[[覗]]: [[tự]], [[tư]]
*[[䦙]]: [[tự]]
*[[㠘]]: [[tự]], [[dữ]]
*[[怚]]: [[tự]], [[thư]]
*[[妡]]: [[tự]]
*[[鱮]]: [[lô]], [[tự]]
*[[㘧]]: [[tự]]
*[[稰]]: [[tự]]
*[[禩]]: [[tự]]
*[[沮]]: [[trở]], [[tự]], [[tư]], [[thư]], [[thứ]]
*[[咱]]: [[gia]], [[tảm]], [[tự]], [[ta]], [[cha]], [[tàm]]
*[[喰]]: [[thực]], [[tự]], [[thặc]]
*[[饲]]: [[tự]]
*[[漵]]: [[tự]]
*[[㚶]]: [[tự]]
*[[𨈻]]: [[tự]]
*[[䦽]]: [[tự]]
*[[似]]: [[tự]], [[tựa]]
*[[垿]]: [[tự]]
*[[饴]]: [[di]], [[tự]]
*[[佀]]: [[tự]]
*[[棼]]: [[phần]], [[tự]]
*[[藇]]: [[tự]]
{{mid}}
*[[飠]]: [[thực]], [[tự]], [[thặc]]
*[[敍]]: [[tự]]
*[[饣]]: [[thực]], [[tự]], [[thặc]]
*[[棹]]: [[tự]], [[trảo]], [[trạc]], [[trạo]], [[trác]]
*[[姒]]: [[tỉ]], [[tỷ]], [[tự]]
*[[兕]]: [[chủy]], [[tự]], [[hủy]]
*[[字]]: [[tự]]
*[[緖]]: [[tự]]
*[[叙]]: [[tự]]
*[[敘]]: [[tự]]
*[[舻]]: [[lô]], [[tự]]
*[[食]]: [[thực]], [[tự]], [[thặc]]
*[[飤]]: [[tự]]
*[[孠]]: [[tự]]
*[[嗣]]: [[tự]]
*[[芧]]: [[trữ]], [[tự]]
*[[飼]]: [[tự]], [[tứ]]
*[[绪]]: [[tự]]
*[[僭]]: [[tiếm]], [[tự]]
*[[祀]]: [[tự]]
*[[嶼]]: [[dư]], [[tự]], [[ngữ]], [[dữ]], [[dự]]
*[[緒]]: [[tự]]
*[[飴]]: [[di]], [[tự]]
*[[𦣹]]: [[tự]]
*[[牸]]: [[tự]]
*[[寺]]: [[tự]]
*[[𦣼]]: [[tự]]
*[[屿]]: [[tự]], [[dữ]]
*[[松]]: [[tùng]], [[tung]], [[tự]], [[tông]]
{{bottom}}
{{-hanviet-t-}}
{{top}}
*[[祀]]: [[tự]]
*[[嗣]]: [[tự]]
*[[飼]]: [[tự]]
*[[鱮]]: [[tự]]
*[[芧]]: [[trữ]], [[tự]]
*[[禩]]: [[tự]]
*[[嶼]]: [[tự]]
*[[自]]: [[tự]]
*[[序]]: [[tự]]
*[[沮]]: [[thư]], [[trở]], [[tự]]
*[[緒]]: [[tự]]
{{mid}}
*[[姒]]: [[tỉ]], [[tự]]
*[[漵]]: [[tự]]
*[[飴]]: [[di]], [[tự]]
*[[字]]: [[tự]]
*[[敘]]: [[tự]]
*[[叙]]: [[tự]]
*[[牸]]: [[tự]]
*[[寺]]: [[tự]]
*[[似]]: [[tự]]
*[[食]]: [[thực]], [[tự]]
{{bottom}}
{{-nôm-}}
{{top}}
*[[自]]: [[tự]], [[từ]], [[tợ]]
*[[祀]]: [[tự]], [[trẻ]]
*[[序]]: [[tự]], [[tựa]]
*[[禓]]: [[tự]], [[dương]]
*[[怚]]: [[tự]], [[thư]]
*[[耜]]: [[cử]], [[tỷ]], [[tự]], [[trĩ]]
*[[鱮]]: [[tự]]
*[[稰]]: [[tự]]
*[[禩]]: [[tự]]
*[[沮]]: [[tự]], [[tử]], [[tư]], [[thư]]
*[[喰]]: [[tự]], [[thực]]
*[[饲]]: [[tự]]
*[[漵]]: [[tự]]
*[[嶼]]: [[tự]], [[dữ]], [[dự]], [[dư]]
*[[佀]]: [[tự]]
*[[藇]]: [[tự]]
*[[飠]]: [[tự]], [[thực]]
*[[絮]]: [[trữ]], [[tự]], [[nhứ]]
*[[敍]]: [[tự]]
{{mid}}
*[[饣]]: [[tự]], [[thực]]
*[[㭒]]: [[tự]], [[trĩ]]
*[[字]]: [[tự]], [[tợ]], [[chữ]]
*[[緖]]: [[tự]]
*[[叙]]: [[tự]]
*[[敘]]: [[tự]]
*[[汜]]: [[dãi]], [[tị]], [[tỷ]], [[tự]], [[rỉ]], [[dẫy]], [[rẽ]], [[rẫy]], [[dỉ]]
*[[食]]: [[tự]], [[thực]]
*[[孠]]: [[tự]]
*[[嗣]]: [[tự]]
*[[绪]]: [[tự]]
*[[似]]: [[từa]], [[tự]], [[tợ]], [[tựa]]
*[[姒]]: [[tự]]
*[[飴]]: [[tự]], [[di]]
*[[緒]]: [[tự]]
*[[牸]]: [[tự]]
*[[寺]]: [[tự]]
*[[飼]]: [[tự]]
{{bottom}}
{{-paro-}}
{{đầu}}
{{-ref-}}
{{R:FVDP}}
{{R:WinVNKey:Lê Sơn Thanh}}
 
 
[[Thể loại:Phó từ tiếng Việt]]
5.876

lần sửa đổi