Khác biệt giữa các bản “cù lần”

Tạo trang mới với nội dung “{{-vie-}} {{-pron-}} {{vie-pron}} {{-proverb-}} '''cù lần''' # Người ngây dại. {{mẫu}} Thể loại:Tục ngữ tiếng Việt
(Tạo trang mới với nội dung “{{-vie-}} {{-pron-}} {{vie-pron}} {{-proverb-}} '''cù lần''' # Người ngây dại. {{mẫu}} Thể loại:Tục ngữ tiếng Việt”)
 
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh