Khác biệt giữa các bản “nào”

Đã lùi lại sửa đổi 1997983 của 116.99.207.19 (thảo luận)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Đã lùi lại sửa đổi 1997983 của 116.99.207.19 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
{{-pron-}}
{{vie-pron|nào}}
 
g l c
{{-nôm-j.}g} v ld
{{đầu}}i c k
h BynjBynjl*[[]]: [f[nao]], vCard c . v.m mllmvl/ v Channáu[[nau] gvvggvvgb uhh hb],h [[nào]], [[nháoniu]]
*[[閙]]: [[náo]], [[náu]], [[nào]], [[nháo]]
*[[鬧]]: [[náo]], [[náu]], [[nao]], [[nào]]
{{giữa}}
87

lần sửa đổi