Khác biệt giữa các bản “lẻ”

Tôi xin góp ý một chút xíu bạn Huỳnh Nhân Thập nên xem lại định nghĩa ''Dôi ra một phần của một số tròn'' ai đọc cũng không hiểu định nghĩa này.
n (rõ ràng là thừa thãi, không cần phải viết thêm số đằng sau)
(Tôi xin góp ý một chút xíu bạn Huỳnh Nhân Thập nên xem lại định nghĩa ''Dôi ra một phần của một số tròn'' ai đọc cũng không hiểu định nghĩa này.)
# [[dôi|Dôi]] [[ra]] một [[phần]] của một [[số]] [[tròn]].
#: ''Một trăm '''lẻ''' ba.''
# Đồng nghĩa với từ linh trong số học (Người miền Nam gọi là lẻ).
 
#: ''Hai nghìn năm trăm '''lẻ''' một''.
{{-redup-}}
#: ''Hai nghìn không trăm '''lẻ''' ba''.
#: ''Sáu trăm '''lẻ''' chín''.''
* [[lẻ loi]]
 
51

lần sửa đổi