Khác biệt giữa các bản “lần”

không có tóm lược sửa đổi
*[[𨁮]]: [[lần]], [[lặn]]
*[[𠳺]]: [[lấn]], [[lần]], [[lẩn]], [[lẳng]], [[lún]], [[lờn]]
*[[吝]]: [[lân]], [[lấn]], [[lần]], [[lận]], [[lẩn]], [[lẫn]], [[lặn]], [[liền]], [[nần]], [[lớn]], [[rằn]], [[lợn]]
*[[󰈼]]: [[lần]]
{{bottom}}