Khác biệt giữa các bản “lẩn”

không có tóm lược sửa đổi
n (Bot: Thay thế {{VieIPA}} bằng {{vie-pron}})
{{top}}
*[[𠳺]]: [[lấn]], [[lần]], [[lẩn]], [[lẳng]], [[lún]], [[lờn]]
*[[吝]]: [[lân]], [[lấn]], [[lần]], [[lận]], [[lẩn]], [[lẫn]], [[lặn]], [[liền]], [[nần]], [[lớn]], [[rằn]], [[lợn]]
{{mid}}
*[[󰓔]]: [[lẩn]]