Khác biệt giữa các bản “Wiktionary:Chỗ thử”

Đã thay thế cả nội dung bằng “<!-- ======================================================================== BẮT ĐẦU CHỖ THỬ DƯỚI ĐÂY. XIN ĐỪNG SỬA ĐỔI Đ…”
n (Đã lùi lại sửa đổi của Quannh288 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 123.24.193.63)
(Đã thay thế cả nội dung bằng “<!-- ======================================================================== BẮT ĐẦU CHỖ THỬ DƯỚI ĐÂY. XIN ĐỪNG SỬA ĐỔI Đ…”)
BẮT ĐẦU CHỖ THỬ DƯỚI ĐÂY. XIN ĐỪNG SỬA ĐỔI ĐOẠN -->{{/Đầu}}<!-- NÀY.
======================================================================== -->
 
:ABC
:
:ABC
:
:ABC
:
:ABC
:
:ABC
:
:ABC
:
:ABC
:
:ABC
:
:ABC
:
:ABC
:
:ABC
:
:ABC
:
:ABC
:
:ABC
:
:ABC
:
:ABC
:
:ABC
:
:ABC
:
:ABC
:
:ABC
:
:ABC
:
:ABC
:csdasdasdsadsdsaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
:ABC
:
:ABC
:
:ABC
:
:ABC
:
:ABC
:
:ABC
:
:ABC
:
:ABC
:
:ABC
:
:ABC
:
:ABC
:
:ABC
:
:ABC ctdfxbxfgxsvc--[[Đặc biệt:Contributions/123.24.193.63|123.24.193.63]] ([[Thảo luận Thành viên:123.24.193.63|thảo luận]]) 09:57, ngày 4 tháng 9 năm 2013 (UTC)--[[Đặc biệt:Contributions/123.24.193.63|123.24.193.63]] ([[Thảo luận Thành viên:123.24.193.63|thảo luận]]) 09:57, ngày 4 tháng 9 năm 2013 (UTC)--[[Đặc biệt:Contributions/123.24.193.63|123.24.193.63]] ([[Thảo luận Thành viên:123.24.193.63|thảo luận]]) 09:57, ngày 4 tháng 9 năm 2013 (UTC)--[[Đặc biệt:Contributions/123.24.193.63|123.24.193.63]] ([[Thảo luận Thành viên:123.24.193.63|thảo luận]]) 09:57, ngày 4 tháng 9 năm 2013 (UTC)--[[Đặc biệt:Contributions/123.24.193.63|123.24.193.63]] ([[Thảo luận Thành viên:123.24.193.63|thảo luận]]) 09:57, ngày 4 tháng 9 năm 2013 (UTC)--[[Đặc biệt:Contributions/123.24.193.63|123.24.193.63]] ([[Thảo luận Thành viên:123.24.193.63|thảo luận]]) 09:57, ngày 4 tháng 9 năm 2013 (UTC)--[[Đặc biệt:Contributions/123.24.193.63|123.24.193.63]] ([[Thảo luận Thành viên:123.24.193.63|thảo luận]]) 09:57, ngày 4 tháng 9 năm 2013 (UTC)
:
:ABC--[[Đặc biệt:Contributions/123.24.193.63|123.24.193.63]] ([[Thảo luận Thành viên:123.24.193.63|thảo luận]]) 09:57, ngày 4 tháng 9 năm 2013 (UTC)--[[Đặc biệt:Contributions/123.24.193.63|123.24.193.63]] ([[Thảo luận Thành viên:123.24.193.63|thảo luận]]) 09:57, ngày 4 tháng 9 năm 2013 (UTC)--[[Đặc biệt:Contributions/123.24.193.63|123.24.193.63]] ([[Thảo luận Thành viên:123.24.193.63|thảo luận]]) 09:57, ngày 4 tháng 9 năm 2013 (UTC)--[[Đặc biệt:Contributions/123.24.193.63|123.24.193.63]] ([[Thảo luận Thành viên:123.24.193.63|thảo luận]]) 09:57, ngày 4 tháng 9 năm 2013 (UTC)--[[Đặc biệt:Contributions/123.24.193.63|123.24.193.63]] ([[Thảo luận Thành viên:123.24.193.63|thảo luận]]) 09:57, ngày 4 tháng 9 năm 2013 (UTC)''''Chữ xiên''''''Chữ xiên''''''Chữ xiên''''''Chữ xiên''''''Chữ xiên''''''''Chữ đậm'''''''''Chữ đậm'''''''''Chữ đậm'''''''''Chữ đậm'''''''''Chữ đậm'''''''''Chữ đậm'''ÁçÇĐċċĐĎĞĢĜĪd͡zd͡ʒd͡ʑθ„„“ΛΒΜλຣໝ໋ໜໝຼຼຽະ””“''''''''''''''''''''''''''''
:
:ABC
:
:ABC
:
:ABC
:
:ABC
:
:ABC
:
:ABC
:
:ABC
:
:ABC
:
:ABC
:
:ABC
:
:123