Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɛk˧˥ ɛk˧˥ɛ̰k˩˧ ɛ̰k˩˧ɛk˧˥ ɛk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɛk˩˩ ɛk˩˩ɛ̰k˩˧ ɛ̰k˩˧

Xem thêm sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa