Tiếng Hà LanSửa đổi

Mạo từSửa đổi

Bản mẫu:nld-article

  1. Mạo từ hạn định giống trung số ít, dạng rút gọn của het.

Đại từSửa đổi

't

  1. Đại từ ngôi thứ ba số ít giống trung, dạng rút gọn của het.