Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈzi.ˌnɑːn/
  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

xenon /ˈzi.ˌnɑːn/

  1. (Hoá học) Xenon.

Tham khảo sửa