Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

writers số nhiều

  1. Dạng số nhiều của writer.