Tiếng AnhSửa đổi

Thán từSửa đổi

wo

  1. Họ!, họ! (để ngựa... dừng lại).

Tham khảoSửa đổi