Mở trình đơn chính

Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

wildcard (số nhiều wildcards)

  1. (Máy tính) Ký tự đại diện.
  2. (Thể thao) suất đặc cách.

Cách dùngSửa đổi

Cũng có thể dùng "wildcard characters" với ý nghĩa tương tự.