Tiếng Na UySửa đổi

Danh từSửa đổi

Xác định Bất định
Số ít vokal vokalen
Số nhiều vokaler vokalene

vokal

  1. Nguyên âm.
    Norsk har ni vokaler: a e i o u y æ ø å.

Tham khảoSửa đổi